Değerli Üyelerimiz ;

  

ÜYELERİMİZ KREDİ KULLANARAK ALIŞVERİŞ YAPMAYI TERCİH ETTİKLERİ TAKDİRDE AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

 
Kampanya kredisi :

Ürün ve sair hizmet bedelleri karşılığında kullandırılmaktadır. Kredi talebinde bulunan üyenin net maaşında haciz ve benzeri kısıtlama bulunması halinde azami 3.000,00.- TL’ ye kadar,  haciz ve benzeri kısıtlama bulunmaması halinde ise azami 7.000,00.- TL’ ye kadar 24 ay vadeli kullandırılabilmektedir. Kredi talebinde bulunan üyenin net maaşında haciz ve benzeri kısıtlama bulunmaması halinde PTT A.Ş. personeli bir kişiyi, maaşında haciz ve benzeri kısıtlama bulunan üyenin ise, PTT A.Ş. personeli iki kişiyi kefil göstermesi zorunludur.  Bu durumda bulunan üyenin birim amiri tarafından son aya ait onaylı maaş bordrosuna toplam  icra, nafaka ve temlik kesintilerinin belirtilmesi ve kefillerin söz konusu kesintilerden bilgi sahibi olduğuna ilişkin beyan dilekçelerinin yazılı olarak Borç ve Temlik Senedine iliştirilmesi zorunludur. Kampanya Kredisi üyeye nakit olarak ödenmez. Limitin müsait olması halinde borcu devam eden üyeye, net maaşının PTT BYS kesintilerinin toplamını karşılaması durumunda limit dâhilinde yeniden kredi kullandırılabilir. Kredi talebinde bulunan üye ile kefillerinin PTT A.Ş.’ ye bağlı farklı birimlerde çalışmaları halinde, Borç ve Temlik Senedinin, borçlu ve kefillerin kadrosunun bağlı bulunduğu daire amiri veya geçici görevli olarak çalıştığı birim amiri tarafından icra ve benzeri kesintilerinin olmadığına dair tasdikinin yapılması gerekmektedir.

 Senet düzenlerken dikkat edilmesi gereken hususlar : 

 

  • Borçlu ve kefil  kısımlarında  ad, soyad ve imzaların eksiksiz olması.
  • Senedinizi onaylayan kişinin isim- unvan kaşesi,imzası, PTT mührü ve senet onay tarihinin eksiksiz olması ve yerine onay yapılmaması.
  • Talep tutarı üzerinde daksil, karalama gibi her hangi bir düzeltme yapılmaması.
  • Borçluya ait Posta Çek Hesabı belirtilmesi.
  • Senedinizin onay kısmına borçlu ve kefilin icra durumlarının belirtilmesi.
  • Web sayfamızda güncel olan  Kampanya Kredisi Borç ve Temlik Senedinin kullanılması gerekmektedir.
  • PTT A.Ş Genel Müdürlüğü ve Başmüdürlüklerinde senedin İnsan Kaynakları birimine onaylatılması.
  • Senedin ekinde son aya ait maaş bordrosunun gönderilmesi.
  • Kefiliniz Sandık üyesi değil ise son aya ait tasdikli maaş bordrosu suretinin eklenmesi gerekmektedir.
  • Borçlu ve kefillerin kadrolarının farklı merkezde olması halinde senet her bir müdürlükçe ayrı ayrı onaylanmalıdır. Senet ön yüzünde onay için yer kalmaması durumunda arka tarafına onay yapılabilir
Siparişinizi verdikten sonra aşağıdaki  formlar doldurulup onaylatılarak  ve en son aya ait onaylı maaş bordrosu eklenerek asıl evraklarla bizzat ve posta aracılığı ile  İzmir 2 Caddesi No:4-5 Kızılay -ANKARA adresinde bulunan merkezimize başvurmaları gerekmektedir.

 

 

   - Ptt Biriktirme ve Yardım Sandığı – Kampanya Kredisi – Borç ve Temlik Senedi

 

  -  Ürün Sipariş Formu

 

 

  Kredi talebiniz ilgili birimler tarafından onaylandıktan sonra siparişiniz tarafınıza gönderilecektir.

 

 

 Telefon : 0312 418 60 61  

 Faks     : 0312 418 84 52

 

 Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

 

 Bu Sanal Mağazada Elektronik Ticaret için ProjeSoft E-Ticaret yazılımı kullanılmaktadır.