Değerli Üyelerimiz ;

  

ÜYELERİMİZ KREDİ KULLANARAK ALIŞVERİŞ YAPMAYI TERCİH ETTİKLERİ TAKDİRDE AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.
 
 


  1. PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Kampanya Kredisi Borç ve Temlik Senedi düzenlenmesi gerekmektedir.
 
  1. Kredi limiti azami 5.000,00-TL olup, limitin müsait olması halinde borcu devam eden üyeye,  net maaşının PTT BYS kesintilerinin toplamını karşılaması durumunda limit dahilinde yeniden  kredi kullandırılabilmektedir.
 
  1. Kredide  azami 24 aya kadar vade yapılmaktadır.
 
  1. Talep edilen kredi ile faiz tutarının toplamı; üyenin talep tarihi itibariyle Sandık, Destek fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu rezervleri toplamını aşmıyor ise kefil şartı aranmaz. Bu durumda kredi kullanan üye, üyeliğini devam ettirmekle birlikte Destek fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonundan ayrılmak istediği takdirde Sandıktaki mevcut rezervinin, kalan borcunu karşılamaması halinde rezervi müsait olana kadar Destek fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonundaki birikmişini çekemez.
 
  1. Sandık, Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu rezervleri toplamı kadar kredi kullanacak üyenin Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonundaki birikim tutarının kullanacağı kredi için bloke edilebileceğine ilişkin beyan dilekçesinin alınması gerekmektedir.
 
  1. Talep edilen kredi ile faiz tutarının toplamı; üyenin talep tarihi itibariyle Sandık, Destek fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu rezervleri toplamını aşıyor ise PTT personeli bir kişiyi kefil göstermesi gerekmektedir. Ancak, üyenin net maaşında haciz ve benzeri kısıtlama bulunmaması gerekmektedir.
 
  1. Kredi talep eden üyenin net maaşında 1/5’den fazla haciz ve benzeri kısıtlama bulunan  üyenin PTT personeli iki kişiyi kefil göstermesi zorunludur. Bu durumda bulunan üyenin birim amiri tarafından son aya ait onaylı maaş bordrosu ile kefillerin söz konusu kesintilerden bilgi sahibi olduğuna ilişkin beyanlarının yazılı olarak Borç ve Temlik Senedi ekinde mevcut olması gerekmektedir.
 
  1. Kredi talebinde bulunan üye ile kefillerinin PTT Genel Müdürlüğüne bağlı farklı birimlerde çalışmaları halinde; Kampanya Kredisi Borç ve Temlik Senedinin, borçlu ve kefillerin kadrosunun bağlı bulunduğu daire amiri veya geçici görevli olarak çalıştığı birim amiri tarafından icra ve benzeri kesintilerinin olmadığına dair tasdikinin yapılması gerekmektedir. 
 
  1. PTT BYS üyesi olmayan kefillerin, Nüfus Cüzdanı suretlerinin Kampanya Kredisi Borç ve Temlik Senedi ekinde bulunması  gerekmektedir.
 
  1. Kampanya kredi tutarı, üyeye nakit olarak ödenmemektedir.


 Siparişinizi verdikten sonra aşağıdaki  formlar doldurulup onaylatılarak  ve en son aya ait onaylı maaş bordrosu eklenerek asıl evraklarla bizzat ve posta aracılığı ile  İzmir 2 Caddesi No:4-5 Kızılay -ANKARA adresinde bulunan merkezimize başvurmaları gerekmektedir. 

   - Ptt Biriktirme ve Yardım Sandığı – Kampanya Kredisi – Borç ve Temlik Senedi


  -  Ürün Sipariş Formu

 

 

  Kredi talebiniz ilgili birimler tarafından onaylandıktan sonra siparişiniz tarafınıza gönderilecektir.

 

 

 Telefon : 0312 418 60 61  

 Faks     : 0312 418 84 52

 

 Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

 

 Bu Sanal Mağazada Elektronik Ticaret için ProjeSoft E-Ticaret yazılımı kullanılmaktadır.